Trükiste ja pabertoodete kiletus

Termokiletus ehk termokahanevkiletus

Tavakiletus või külm kiletus

Ajakirjakiletus

Trükiste kilekotti pakkimine

Kiletus koos lisamaterjali või insertidega kaanel või trükise sees

Trükiste EAN või ISSN koodikleebised kilel

Pundikiletus (ehk mitu eksemplari koos)