FTP Failide saatmine

FTP server

gregoria.ee
Username: vhost13888f3
Password: klient123

Veebipõhine FTP

Kuidas faile meile saata?

  1. Eelistatud on pdf-failid.
  2. Failid peavad olema varustatud puhta formaadi (lõppformaadi) lõikemärkidega. Lõikemärgid peavad asetsema väljaspool lõikevaru piirkonda (5 mm puhtast formaadist).
  3. Esitatud failides peavad kõik värvilised pildid ja objektid olema CMYK (mitte RGB või Lab) formaadis.
  4. Faili nimi peab sisaldama trükise nimetust, mis võimaldab failis olevat tööd nime järgi ära tunda.
  5. Failid peavad olema trüki lõppformaadis (1:1 mõõdus) ja leheküljed õiges järjestuses koos tühjade lehekülgedega.
  6. Kõik kujunduses kasutatud kirjatüübid (fonts) peavad sisalduma saadetud failides.
  7. FTP-serverisse saab faile laadida üldkasutatavasse kausta