Trükiste järeltöötlus

Kiletus koos lisamaterjali või insertidega kaanel või trükise sees

Metallotstega kummilenksu paigaldus läbi puuritud aukude

Kleebitud kummilenksu liiimimine trükise kaante alla

Pabertasku tegemine ja kleepimine trükistele

Ebastandartsete voldikute ja plakatite voltimine

Trükise asetamine postitusümbrikusse

Trükiste EAN või ISSN koodikleebiste kleepimine